You are here: Home > ดนตรีสากล > ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล

ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล

เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล มีวิธีการจัดแบ่งประเภทต่างกันและจัดแบ่งประเภทต่างกันดังนี้
ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
     แบ่งตามวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงได้ 4 ประเภท คือ
  1. เครื่องดีด เช่น กระจับปี่ จะเข้ พิณน้ำเต้า พิณเพียะ พิณอีสาน ซึง(ภาคเหนือ)
  2. เครื่องสี เช่น ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย สะล้อ(เหนือ) ซอกันตรึม(อีสาน)
  3. เครื่องตี แบ่งเป็น 3 พวก คือ
     3.1 พวกที่ทำด้วยไม้ เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม กรับ เกราะ โกร่ง กั๊บแก๊บ โปงลาง
     3.2 พวกที่ทำด้วยโลหะ เช่น ระนาดเหล็ก ฆ้องวง ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง ขิม มโหระทึก(กลองชนิดหนึ่งที่หน้ากลองขึงด้วยโลหะ)
     3.3 พวกที่ขึงด้วยหนัง เช่น กลองประเภทต่าง ๆ
  4. เครื่องเป่า ได้แก่พวกปี่และขลุ่ย
     4.1 พวกปี่ เช่น ปีนอก ปี่ใน ปี่ชวา
     4.2 พวกขลุ่ย เช่น ขลุ่ยอู้ ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลีบ ขลุ่ยกรวด (เสียงสากล) ขลุ่ยนก
ประเภทเครื่องดนตรีสากล(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
      แบ่งตามวิธีการทำให้เกิดเสียงและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ได้ 5 ประเภทคือ
  1. เครื่องสายแบ่งเป็น ประเภทสีและดีด เช่น กีตาร์ เบส ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล ดับเบิ้ลเบส เบนโจ แมนโดลิน อะคูเลเล ฮาร์พ
  2. เครื่องเป่าทองเหลือง ได้แก่พวกแตร เช่น ทรัมเป็ต คอร์เน็ต ทูบา ซูซาโฟน ทรอมโบน ยูโฟเนียม บาริโทน ฮอร์น
  3. เครื่องเป่าลมไม้ เช่น แซกโซโฟน คลาริเน็ต ฟลุ้ต ปิคโคโล เรคคอร์เดอร์ โอโบ บาสซูน
  4. เครื่องคีย์บอร์ด เช่น เปียโน ออร์แกน อิเลคโทน(เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้ทั้งเสียงกลอง เสียงคอร์ด เสียงโซโล อยู่ในตัวเดียวเหมือนกับวงดนตรีทั้งวง) แอคคอร์เดี้ยน เมโลเดี้ยน
  5. เครื่องกำกับจังหวะหรือเครื่องกระทบ เช่น กลองชนิดต่าง ๆ ฉาบ ไฮแฮท ไซโลโฟน เบลไลร่า
ประเด็นคำถาม
       1. การจัดแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลมีวิธีการจัดแบ่งที่แตกต่างกันอย่างไร ?
       2. เครื่องดนตรีไทยจัดแบ่งประเภทได้กี่ประเภทแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ?
       3. เครื่องดนตรีสากลจัดแบ่งประเภทได้กี่ประเภทแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ?
      
กิจกรรมเสนอแนะ
       1. ควรจำรูปร่างลักษณะของเครื่องแต่ละประเภทให้ได้
       2. ให้ไปศึกษารูปร่างลักษณะ เสียงและวิธีการบรรเลงได้ที่เว็บครูดนตรีทูปดอทคอม http://www.krudontreetube.com

 

 การบูรณาการกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ
       1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท
       2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : ทักษะการฟัง, ทักษะการเขียน
       3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : คำศัพท์ชื่อเครื่องดนตรีสากล
       4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ทักษะการจำ (จำรูปร่างและจำเสียง)
       5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : การพัฒนาตน การพัฒนาบุคลิกภาพ

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม
       1. เว็บครูดนตรีทูป
       2. บล็อกครูดนตรี

Share |
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

4 Responses to “ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล”

 1. อรุณโรจน์ บัวไชยา พูดว่า:

  เรียนแล้วค่ะ

  ทำข้อสอบกับอาจารย์แล้วไงค่ะ

 2. ทดสอบระบบใหม่ครับ

 3. เสรี แก้วเขียวงาม พูดว่า:

  สุดยอดครับ

Leave a Reply